PODMÍNKY PŮJČOVNY

JAK SI PŮJČIT

 • Kontaktujte nás ohledně dostupnosti vybavení.
 • Zastavte se u nás k provedení rezervace.
 • Domluvíme termín předání a vrácení vybavení.
 • V den předání po podepsání nájemní smlouvy (nutný OP) je doplaceno nájemné a složena kauce.
 • Následně je předáno rezervované vybavení.

REZERVACE, PLATBA NÁJEMNÉHO A SLOŽENÍ KAUCE

 • Rezervace je platná až po uhrazení rezervačního poplatku.
 • Rezervační poplatek je účtován ve výši 50 % nájemného.
 • Den vyzvednutí (po 15:00 hod.) a den vrácení (do 10:00 hod.) se nezapočítává do výpůjční doby.
 • Veškeré platby i složení kauce probíhá v HOTOVOSTI, případně v dostatečném předstihu PŘEVODEM na účet. Platby KARTOU nejsou možné.
 • Součástí zaplacené ceny NENÍ jakékoliv pojištění !

STORNO PODMÍNKY

 • Stornování zápůjčky 31 dní a více před termínem zápůjčky, storno poplatek 100,- Kč.
 • Stornování zápůjčky 15 - 30 dní před termínem zápůjčky, storno poplatek 50 % z rezervačního poplatku.
 • Stornování zápůjčky 0 - 14 dní před termínem zápůjčky, propadá, bohužel, celý rezervační poplatek.
 • V případě předčasného ukončení nebo přerušení nájmu bez zavinění pronajímatele nevzniká pronajímateli povinnost vrátit nájemci zaplacenou cenu nájmu ani její poměrnou část.

VYZVEDNUTÍ A VRÁCENÍ VYBAVENÍ

 • Vyzvednutí vybavení v den zahájení nájmu je možné po 15:00. Vrácení vybavení v den ukončení nájmu je nutné do 10:00. V případě, že bude vybavení v následujících dnech volné, je možné domluvit vrácení i na jiný čas.
 • Vyzvednutí a vrácení je možné provést buď osobně, nebo vybavení po Praze za drobný poplatek dovezeme či vyzvedneme. Cena dopravy viz ceník.
 • Zapůjčené vybavení se vrací nepoškozené, přiměřeně vyčištěné a vysušené. V případě poškození či neúměrného znečištění zapůjčeného vybavení Vám budou, v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, účtovány náklady na opravu a vyčištění. Tyto náklady mohou být odečteny z kauce. V případě úplného zničení či ztráty zapůjčeného vybavení se zavazujete, opět v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, k finanční kompenzaci ve výši obvyklé tržní ceny zničeného či ztraceného vybavení.